Over Triple-W

Over Triple-W


In 1992 besloot een groepje Nijmeegse vrienden iedere eerste vrijdag van de maand samen een bier te brouwen en de brouwsels van eerdere brouwavonden te proeven en bediscussiëren. De maandelijkse bijeenkomst is gebleven al wordt er op de avond zelf niet meer gebrouwen. 

Nu is het groepje vrienden uitgegroeid tot een heuse vereniging met leden, bestuur, huishoudelijk reglement en statuten en zo, maar de informaliteit en het vriendenclubgevoel is gebleven. Triple-W is gebaseerd op het delen van kennis en ervaringen voor de amateurbierbrouwer. 

De kernactiviteiten van Triple-W zijn:

 1. De maandelijkse gildeavond bijeenkomst op de eerste vrijdagavond van de maand
 2. Drie keer per jaar buddy-brouwen
 3. Drie keer per jaar brouwpakketten

1. We houden elke maand op de eerste vrijdagavond van 19:30u – 22:30u onze gildeavond. De gildeavond is een kernactiviteit van Triple-W en heeft min of meer een zelfde agenda:

Inloop vanaf 19:30u - start om 20:00u

 1. Mededelingen
 2. Dr W.: vragen over bierbrouwen
 3. Een lezing of activiteit 
 4. Bierproeven voor en door leden om te leren wat er fout is of juist goed aan het meegebrachte bier

Rond een uur of tien, half elf sluiten we de bijeenkomst.

Een gildeavond heeft altijd een thema en als het nodig is, een (gast)spreker en presentatie of workshop. Soms wordt de avond een week verschoven vanwege vakanties of feestdagen. 

Met Dr-W wordt tijdens de gildeavond kennis en ervaringen gedeeld over het amateurbierbrouwen. Aspecten van veiligheid, chemie, biologie, hygiëne, brouwrecepten, brouwprogramma’s, inkoop, ingrediënten, materieel, methodieken tot aan de keuze van afvullen en labelen van flessen kunnen dan ter sprake gebracht worden.

De bierbeoordeling /-proeverij is bedoeld om zelf gebrouwen gelukte maar ook mislukte bieren te laten proeven. Je hebt de mogelijkheid om jouw recept en brouwvaardigheden te bespreken en te verbeteren. Daarnaast is het natuurlijk een prachtige ervaring als je medebrouwers lyrisch over jouw gebrouwen biertje praten en jouw recept graag willen namaken.

Het seizoen begint op de eerste vrijdag van september en eindigt in juni met de afsluitende barbecue. In januari vervangen we de gildeavond door onze traditionele nieuwjaarsreceptie, gecombineerd met een verrassende activiteit, die meestal op een zaterdag of zondag valt. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is tevens de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij onder andere het programma voor het komende jaar wordt gepresenteerd.

Locatie, kijk hier...-->

2. Buddy-brouwen is een meester-gezelconcept waarbij ervaren brouwers en novices op een locatie in het Rijk van Nijmegen samen brouwen en met elkaar de kennis over brouwen uitwisselen. Dat gebeurt 3 keer per jaar op een dag in het weekend. Voor de nieuwkomers bestaat de mogelijkheid dat ze:

 • alleen komen kijken of
 • meehelpen met iemand die brouwt of
 • brouwen op onvolledig eigen apparatuur en apparatuur lenen van anderen of
 • brouwen op eigen apparatuur onder toeziend oog van ervaren brouwers

Voor Triple-W leden: Lees meer over het Buddy-brouwen-->

3. Ongeveer drie keer per jaar worden er brouwpakketten samengesteld voor leden die voor een schappelijke prijs worden aangeboden. In het begin van het seizoen bespreken we welke pakketten we gaan maken. Soms is het een succesvol Triple-W recept, soms een kloon van een favoriet bier of gewoon iets helemaal nieuws. 

Voor Triple-W leden: Lees meer over de brouwpakketten-->

Overige activiteiten

Naast de kernactiviteiten zijn er activiteiten die regelmatig terugkeren zoals een bezoek aan een brouwerij, bierbrouwen in een professionele brouwerij, brouwen op festivals, gezamenlijk meedoen aan bierbrouwwedstrijden. Er zijn elk jaar ook incidentele activiteiten die iets met bier brouwen te maken hebben.

Wat verwachten we van onze (aspirant)leden?

Ten eerste dat ze amateurbierbrouwer zijn of willen worden en hun kennis en ervaringen willen delen. Maar daarnaast willen we graag een vereniging voor en door leden zijn. Dat wil zeggen dat het bestuur activiteiten ondersteunt en dat leden zelf de activiteiten organiseren en meedoen met activiteiten.

Het lidmaatschapsgeld wordt bij de komende ALV vastgesteld en loopt per seizoen (van september tot september). Je kunt je eenmalig inschrijven via deze website als aspirant lid en daarmee krijg je een keer toegang tot een activiteit zoals een Gildeavond of een buddy-brouwdag. Daarna kun je besluiten of je lid wordt of niet. Als je je aanmeldt na januari als nieuw lid dan betaal je de helft van het lidmaatschapsgeld voor de rest van het lopende seizoen.